جشنواره بین المللی شعر آیینی

آغاز مرحله داوری غربالگری در مسابقه بین المللی جایزه بزرگ شعر سال.

سلام بر حسین

آغاز مرحله داوری غربالگری در مسابقه بین المللی جایزه بزرگ شعر سال.

با توجه به تعداد قابل توجه آثار رسیده برای مسابقه از برخی از عزیزان شاعر درخواست کردیم که ما را برای انجام داوری مرحله نخست یاری کنند.
در این مرحله آثاری که دارای معیار های اولیه یک شعر قابل قبول (وزن قافیه تخیل) هستند از میان آثار رسیده غربال میشود تا آثار منتخب به داوری گداشته شوند ولذا حتی عزیزان شاعری که خود در مسابقه شرکت کرده اند نیز میتوانستند در این مرحله داوطلب شوند.
اسامی شاعران ارجمندی که ما را در غربال آثار یاری میکنند به ترتیب الفبا از قرار زیر است.

۱. مرتضی حیدری آل کثیر ایران
۲. محمد حسین انصاری نژاد ایران
۳. سید شاه حسین موحد بلخی افغانستان
۴.مهدی زارعی ایران
۵. سید حسین سیدی ایران
۶.قاسم صرافان ایران
۷. غلامرضا کافی ایران
۸. هاشم کرونی ایران
۹.سید راحل موسوی افغانستان
۱۰. سید ابوطالب مظفری افغانستان
۱۱.سیده فاطمه موسوی ایران
۱۲. مرتضی محسنی ایران

از این عزیزان بابت همکاری داوطلبانه در این مرحله سپاسگزاریم

سید عبدالله حسینی
دبیر مسابقه بین المللی جایزه بزرگ شعر سال